Υπηρεσία Τεχνικής και Νομικής Υποστήριξης Ιδρυματικών Αποθετηρίων

Υπηρεσία Τεχνικής και Νομικής Υποστήριξης - Help Desk

 Η συγκεκριμένη προσπάθεια εντάσσεται στο πλαίσιο της δράσης «Υπηρεσίες υποστήριξης, δικτύωσης, προδιαγραφών και πιστοποίησης ιδρυματικών αποθετηρίων», η οποία ανήκει στο έργο «Προηγμένες, Κεντρικές Υπηρεσίες Ψηφιακών Βιβλιοθηκών Ανοικτής Πρόσβασης Σ.Ε.Α.Β.», χρηματοδοτούμενου από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ψηφιακή Σύγκλιση». Ένας από τους στόχους της εν λόγω δράσης είναι να θεσπιστούν και τα θεσμικά εκείνα μέτρα που θα αποτελέσουν τη βάση για τον εμπλουτισμό αλλά και την αποδοτική χρήση του περιεχομένου των ΙΑ από τα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας αλλά και την παροχή ψηφιακών υπηρεσιών αυταρχειοθέτησης, αναζήτησης, διατήρησης ψηφιακών αντικειμένων-τεκμηρίων.

Σκοπός της εν λόγω υπηρεσίας είναι να παρέχει τεχνική και νομική υποστήριξη στους χρήστες-καταθέτες, σε συνδυασμό, με την υπηρεσία Νομικής Συμβουλευτικής HEAL-Legal, η οποία θα αναπτυχθεί στο πλαίσιο ξεχωριστής δράσης του παρόντος υποέργου. Η νομική υποστήριξη θα παρέχεται στους συγγραφείς-καταθέτες τεκμηρίων αλλά και στο προσωπικό των Βιβλιοθηκών που εισάγει τεκμήρια στο αποθετήριο, προκειμένου να ενημερώνονται σχετικά με το υπάρχον πλαίσιο κανόνων πνευματικής ιδιοκτησίας και τα δικαιώματα και υποχρεώσεις που εκπορεύονται από αυτό.

Όροι χρήσης Υπηρεσιών

 

Στη σελίδα αυτή γίνεται μια αναφορά στους όρους χρήσης των Ιδρυματικών Αποθετηρίων (ΙΑ) του Συνδέσμου Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (Σ.Ε.Α.Β), έτσι ώστε να γνωρίζουν οι χρήστες τα δικαιώματα αλλά και τους περιορισμούς που διέπουν την χρήση του εκάστοτε ΙΑ.

 

 Περισσότερα 

Συχνές Ερωτήσεις

 

Στη σελίδα αυτή έχει συγκεντρωθεί ένα σύνολο από συχνές ερωτήσεις, που μπορεί να απασχολούν του χρήστες των ΙΑ για να γνωρίζουν οι χρήστες τις λειτουργίες που σχετίζονται με την κατάθεση τεκμηριών σε ένα ΙΑ αλλά και τις διαδικασίες που σχετίζονται με την κατάθεση γενικότερα.

 

Περισσότερα 

Οδηγοί χρήσης Υπηρεσιών

Στη σελίδα αυτή διατίθενται όλα τα εγχειρίδια χρήσης που σχετίζονται με τα ΙΑ. Εγχειρίδια που αφορούν τόσο στην χρήση απο τους διαχειριστές του συστήματος, όσο και από τους απλούς χρήστες, τόσο για την γενικότερη λειτουργία του συστήματος όσο και για την αναζήτηση στα τεκμήρια που διατίθενται μέσα από αυτό.

 Περισσότερα 

Όροι Χρήσης Υπηρεσιών

 

Συχνές Ερωτήσεις

  • Τι είναι ένα Ιδρυματικό Αποθετήριο (ΙΑ);
  • Ποια τα πλεονεκτήματα από την κατάθεση ενός τεκμηρίου στο ΙΑ;
  • Ποιος αποφασίζει τι θα κατατεθεί και τι όχι σε ένα ΙΑ;
  • Ποιος έχει δυνατότητα κατάθεσης στο ΙΑ;
  • Ποια είναι η διαδικασία κατάθεσης στο ΙΑ;

 

Περισσότερα »

 

Επικοινωνία