Υπηρεσία Τεχνικής και Νομικής Υποστήριξης Ιδρυματικών Αποθετηρίων

Οδηγοί χρήσης Υπηρεσιών

Στην σελίδα αυτή παρέχονται οι σύνδεσμοι για όλα τα εγχειρίδια χρήσης των ΙΑ του Σ.Ε.Α.Β

Εγχειρίδιο χρήσης του λογισμικού ΙΑ για θέματα δημιουργίας και κατάθεσης τεκμηρίων

Το εγχειρίδιο αυτό έχει ως στόχο να διευκολύνει τους χρήστες που επιθυμούν να καταθέσουν την εργασίας του σε κάποιο από τα ΙΑ του Σ.Ε.Α.Β, παρέχοντας αναλυτικές οδηγίες που αφορούν τα βήματα της κατάθεσης τεκμηρίων στο ΙΑ μέσω της web διεπαφής χρήστη. Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο καλύπτει τη διαδικασία της εισαγωγής ενός νέου τεκμηρίου στο σύστημα αποθετηρίου επεξηγώντας αναλυτικά όλες τις φόρμες εισαγωγής τεκμηρίων.

Εγχειρίδιο χρήσης του λογισμικού ΙΑ (Καταθέτες)

Εγχειρίδιο χρήσης του λογισμικού ΙΑ για θέματα διαχείρισης της πλατφόρμας του αποθετηρίου

Το εγχειρίδιο αυτό έχει ως στόχο να διευκολύνει τους διαχειριστές του αποθετηρίου, κάνοντας διαφανείς όλες τις διαχειριστικές διαδικασίες που αφορούν το εκάστοτε σύστημα αποθετηρίου. Στο συγκεκριμένο εγχειρίδιο χρήσης περιγράφονται οι ελάχιστες τεχνικές διαδικασίες που οφείλει να γνωρίζει ο εκάστοτε ορισμένος ως τεχνικός υπεύθυνος, από πλευράς ιδρύματος, για τη διαχείριση της εικονικής μηχανής (VM), στην οποία είναι εγκατεστημένο το λογισμικό του Ιδρυματικού Αποθετηρίου (ΙΑ) DSpace.

Εγχειρίδιο χρήσης του λογισμικού ΙΑ (Διαχειριστές)

Εγχειρίδιο χρήσης του λογισμικού ΙΑ για θέματα αναζήτησης και πλοήγησης

Το συγκεκριμένο έγγραφο αποτελεί ένα εγχειρίδιο χρήσης της πλατφόρμας του Ιδρυματικού Αποθετηρίου (ΙΑ) που αφορά στην πλοήγηση και την αναζήτηση μέσω του λογισμικού Dspace. Το λογισμικό αυτό παρέχει μια υπηρεσία σύνθετης αναζήτησης και πλοήγησης φιλική προς τους χρήστες που χρησιμοποιούν το αποθετήριο, δίνοντας τους τη δυνατότητα να κάνουν πιο συγκεκριμένη την αναζήτηση τους αλλά και να πάρουν πιο σχετικά αποτελέσματα σε σχέση με το θέμα που αναζητούν. Στο συγκεκριμένο εγχειρίδιο χρήσης περιγράφονται αναλυτικά όλες οι επιλογές που έχεις κάποιος χρήστης του αποθετηρίου και αφορούν είτε την αναζήτηση τεκμηρίων σύμφωνα με κάποια κριτήρια (π.χ ανάλογα με τη συλλογή ή τον συγγραφέα του τεκμηρίου) αλλά και όλες της επιλογές που αφορούν στην πλοήγηση μέσα στο ΙΑ.

Εγχειρίδιο χρήσης του λογισμικού (Αναζήτηση - Κατάθεση)

Όροι Χρήσης Υπηρεσιών

 

Συχνές Ερωτήσεις

  • Τι είναι ένα Ιδρυματικό Αποθετήριο (ΙΑ);
  • Ποια τα πλεονεκτήματα από την κατάθεση ενός τεκμηρίου στο ΙΑ;
  • Ποιος αποφασίζει τι θα κατατεθεί και τι όχι σε ένα ΙΑ;
  • Ποιος έχει δυνατότητα κατάθεσης στο ΙΑ;
  • Ποια είναι η διαδικασία κατάθεσης στο ΙΑ;

 

Περισσότερα »

 

Επικοινωνία